Wszystkie depozyty, pełne płatności i bony upominkowe nie podlegają zwrotowi. Jednak przekazać je innej, wybranej przez Ciebie osobie. Osoba zastępująca Cię musi spełniać odpowiednie wymagania dotyczące wieku, wagi i stanu zdrowia (szczegóły w zakładce ograniczenia). Każde przeniesienie środków musi być dokonane min na 10 dni przed datą skoku lub datą ważności vouchera. Zasada ta dotyczy skoku tandemowego i również kursu AFF. Po rozpoczęciu kursu, AFF jest niezbywalny.

skok w tandemie w Skydive Atmosfera
Categories: