Trening Recurrency, czyli szkolenie wznawiające jest tym, czego potrzebujesz, jeśli miałeś przerwę w skokach spadochronowych. A jeśli nie skaczę od…? – to bardzo częste pytanie. Długa, a czasem nawet krótka przerwa w skokach spadochronowych może mieć poważne konsekwencje, gdyż udowodniono, że bez powtórzeń procedur i zasad, nasza pamięć może nas zawieść.

Jako członekowie United States Parachute Association (USPA) zachęcamy do skorzystania z ich zaleceń przy powrocie do skoków spadochronowych po dlugiej, albo nawet i krótkiej przerwie. Dla każdej licencji i daty ostatniego skoku istnieją inne zalecenia dotyczące treningu naziemnego i skoków kontrolnych. Wszystko to jest omówione w rozdziale 5-2 Szkolenie Wznawiające w Podręczniku Informacyjnym o Skokach Spadochronowych (SIM – Skydiving Information Manual). Jest to tak zwana „Biblia spadochroniarstwa”. Możesz pobrać go tutaj .

Ale nie martw się, zadbamy o Ciebie i zabierzemy Cię z powrotem do nieba i znanej Ci radości ze swobodnego spadania w najbezpieczniejszy i najprzyjemniejszy dla Ciebie sposób!

Szkolenie wznawiające

A. Studenci

Studenci, którzy nie skakali w ciągu ostatnich 30 dni, powinni wykonać przynajmniej jeden skok pod bezpośrednim nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego Instruktora USPA.

B. Licencjonowani skoczkowie

 1. Spadochroniarze powracający po długim okresie bezczynności napotykają na większe ryzyko, które wymaga szczególnej uwagi.
 2. Należy zadbać o odświężenie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i świadomości potrzebnej do zadowalającego wykonania zaplanowanych w danym skoku zadań.
 3. Nauka nakierowana na procedury ratunkowe ma pierwszeństwo przed innymi skokami.

C. Zmiany w procedurach

 1. Jeśli w dowolnym momencie zmienią się procedury sytuacji awaryjnych lub otwarcia, skoczek spadochronowy powinien zostać gruntownie przeszkolony i ćwiczyć pod nadzorem instruktora na symulatorze uprzęży, aż do osiągnięcia biegłości.
 2. Po treningu na ziemi powinien nastąpić skok solo, który obejmuje kilka sekwencji treningowych i otwarcie na wysokości wyższej niż normalna.
 3. Skoczek powinien powtarzać ćwiczenia naziemne w krótkich odstępach czasu, takich jak przed każdym weekendowym skokiem, i kontynuować otwarcie na wyższej niż normalna wysokość, aż do dokładnego zapoznania się z nowymi procedurami.

D. Długa przerwa w skokach

 1. Skoczkowie powinni przejść szkolenie zgodnie z ich liczba ogólną skokow, i czasem od ostatniego skoku spadochronowego.
  1. Skoczkowie, którzy byli bardzo doświadczeni i skakali na bieżąco, ale mają przerwę przez rok lub dłużej, przed powrotem do sportu powinni przejść gruntowne szkolenie.
  2. Skoczkowie, którzy wcześniej skakali rzadko, powinni przejść taki trening po przerwie nawet krótszej niż rok.
 2. Sprzęt, techniki i procedury spadochronowe często się zmieniają.
  1. Podczas treningu wznawiającego po długich okresach braku aktywności skoczkowie mogą zapoznać się z nowym sprzętem i technikami.
  2. Procedury ulegają zmianie, aby uwzględnić zmiany w wyposażeniu, samolotach, stylach latania, zasadach FAA i lokalnych wymaganiach dotyczących stref zrzutu.
 3. Wznawiający się skoczkowie wymagają gruntownego przeszkolenia praktycznego w następujących obszarach tematycznych:
  1. procedury lotnicze
  2. sprzęt spadochronowy
  3. procedury wyjścia i swobodnego spadania
  4. kontrola czaszy i lądowania
  5. procedury awaryjne

E. Szkolenie wznawiające dla posiadaczy licencji

Posiadacze licencji USPA A, którzy mają przerwę więcej niż 60 dni, powinni wykonać co najmniej jeden skok pod nadzorem instruktora USPA, dopóki nie wykażą się świadomością wysokości, kontrolą swobodnego spadania na wszystkich osiach, trackowaniem i umiejętnościami lotu na czaszy wystarczającymi do bezpiecznie skakać z innymi. Licencja B

Posiadacze licencji USPA B, którzy mają przerwę więcej niż 90 dni, powinni wykonać co najmniej jeden skok pod nadzorem instruktora USPA do czasu wykazania się umiejętnościami wymaganymi do tej licencji.Licencja C i D

Posiadacze licencji USPA C i D, którzy mają przerwę więcej niż 180 dni, powinni wykonać co najmniej jeden skok pod nadzorem instruktora USPA do czasu wykazania się umiejętnościami wymaganymi do tej licencji.

Skontaktuj się z nami , jeśli masz sytuację, która nie jest tutaj opisana lub jesteś „szczególnym przypadkiem”. Możemy Ci pomóc!