CEL:
Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana w celu promowania usług oferowanych przez Club Deportivo Atmosfera, z siedzibą przy Plaza de las Aceitunas 29, 41110-BOLLULLOS DE LA MITACION (Sewilla), Hiszpania. CIF/NIF: G90155482, numer rejestracyjny: 021982. Celem witryny jest również otrzymywanie potencjalnych zapytań o usługi od klientów, nawiązywanie kontaktów handlowych i ułatwianie składania podań o pracę.

KOMUNIKACJA:
Aby się z nami komunikować, oferujemy różne metody kontaktu, wyszczególnione poniżej:

  • E-mail: info@skydiveatmosfera.com
  • Adres pocztowy: Club Deportivo Atmosfera, Plaza de las Aceitunas 29, 41110-BOLLULLOS DE LA MITACION (Sewilla), Hiszpania.

Wszelkie powiadomienia i komunikacja między użytkownikami a Club Deportivo Atmosfera są uważane za skuteczne, we wszystkich celach i intencjach, gdy są dokonywane za pośrednictwem listownej korespondencji pocztowej.

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ:
Prawa własności intelektualnej strony internetowej www.skydiveatmosfera.com, w tym jej kod źródłowy, projekt, struktury nawigacji i różne elementy, są własnością Club Deportivo Atmosfera. Własność ta rozciąga się na wyłączne prawa do eksploatacji w różnych formach, w szczególności obejmujących powielanie, dystrybucję, publiczną komunikację i przekształcanie, zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim i unijnym.

Portal Club Deportivo Atmosfera i jego zawartość – w tym teksty, dokumenty, zdjęcia, rysunki, reprezentacje graficzne, programy komputerowe, logo, znaki towarowe, nazwy handlowe i inne znaki wyróżniające – są chronione prawami własności intelektualnej lub przemysłowej. Club Deportivo Atmosfera jest właścicielem tych praw lub posiada uzasadnioną licencję na ich wykorzystanie.

SPIS TREŚCI:
Ta strona internetowa zawiera informacje o usługach przeznaczonych do wiadomości publicznej. Informacje te zawsze podlegają wyraźnie szczegółowym warunkom dostępnym na tej stronie internetowej i są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

DOSTĘP I UŻYTKOWANIE:
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp i korzystanie z niniejszej witryny internetowej i jej zawartości. Taki dostęp i użytkowanie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami dobrej wiary i zgodnego z prawem użytkowania. Działania na szkodę Club Deportivo Atmosfera są generalnie zabronione, podobnie jak wszelkie nielegalne lub nieautoryzowane korzystanie z witryny.

Następujące sposoby korzystania z tej witryny są surowo zabronione:

  • Jakakolwiek forma wykorzystania, w tym powielanie, dystrybucja, przekazywanie stronom trzecim, publiczne udostępnianie i przekształcanie, bez uprzedniej i wyraźnej zgody.
  • Angażowanie się w działania przestępcze, brutalne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe, wspierające terroryzm lub ogólnie sprzeczne z prawem lub porządkiem publicznym.
  • Wprowadzanie wirusów komputerowych lub wykonywanie działań, które mogłyby zaszkodzić, zakłócić lub spowodować uszkodzenie dokumentów elektronicznych, danych lub systemów fizycznych i logicznych Club Deportivo Atmosfera lub stron trzecich, lub które mogłyby utrudnić innym użytkownikom dostęp do strony internetowej i jej usług.
  • Próby uzyskania dostępu do kont e-mail innych użytkowników lub zastrzeżonych obszarów Club Deportivo Atmosfera lub systemów komputerowych stron trzecich lub wyodrębnianie informacji.
  • Naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej, umów o poufności lub innych praw.
  • Podszywanie się pod tożsamość innego użytkownika.
  • Wykorzystywanie treści do nieautoryzowanych celów komercyjnych lub do nielegalnych działań reklamowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Club Deportivo Atmosfera nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez użytkownika na tej stronie internetowej lub jakiejkolwiek innej, w wyniku nielegalnego lub niewłaściwego korzystania ze strony internetowej lub jej zawartości. Zakres naszej odpowiedzialności prawnej za szkody jest ograniczony i nie obejmuje takich kwestii, jak niemożność uzyskania dostępu do strony internetowej, nieścisłości w treści lub obecność wirusów.

USŁUGA:
Club Deportivo Atmosfera zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do swojej strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia oraz do zmiany warunków dostępu lub treści.

OGÓLNE:
W kwestiach prawnych dotyczących strony internetowej Club Deportivo Atmosfera zastosowanie mają przepisy hiszpańskie. Sądy i trybunały właściwe dla adresu użytkownika są właściwe do rozstrzygania konfliktów związanych z korzystaniem z tej strony internetowej.

PROCEDURA W PRZYPADKU NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ:
W przypadku zaobserwowania przez użytkownika lub osobę trzecią niezgodnego z prawem korzystania z treści lub działań witryny, należy wysłać powiadomienie do Club Deportivo Atmosfera z odpowiednią identyfikacją i szczegółami domniemanych naruszeń.

HYPERLINKS:
Hiperłącza na stronie Club Deportivo Atmosfera mogą prowadzić do stron internetowych osób trzecich. Club Deportivo Atmosfera nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści lub usługi na tych stronach.